سایت بازی انفجار تک بت بدون فیلتر ماه بت آریان بت بت 120 ozabet بری بت ناسا بت مل بت بدون فیلتر برنامه مگاپاری وان ایکس بت بدون فیلتر وین نود

بابا بت

برای ورود به بابا بت بدون فیلتر کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

نمونه سوال دینی دهم با جواب

نمونه سوال دینی دهم با جواب

نمونه سوال دینی دهم با جواب | نمونه سوال دین و زندگی دهم | دانلود نمونه سوال امتحانی درس دین و زندگی 1 دهم تجربی | دانلود نمونه سوال امتحانی درس دین و زندگی 1 دهم ریاضی | نمونه سوال دینی دهم با جواب

نمونه سوال دینی دهم با جواب

نمونه سوالات  مفهومی و استاندارد  درس به درس دین و زندگی(3) نمونه سوال دینی دهم با جواب
نمونه سوال دینی دهم با جواب
درس 1 :
1 – بیت ” هرکه بیدارتر ، پر  نمونه سوال دینی دهم با جوابدرد تر هرکه او هوشیارت نمونه سوال دینی دهم با جوابر ، رخ زردتر ” بیانگر کدام نیاز و دغدغه ی انسان است؟ 25/0 نمره
الف) نیازهای طبیعی ب) نیازهای غریزی ج) دغدغه و درد متعالی د) موارد الف و ب
نمونه سوال دینی دهم با جواب
2 – کدام گزینه از نیاز های بنیادین زندگی انسان می باشد؟
الف) درک هدف زندگی ب) نیاز به تعالی رشد و بالندگی ج) کشف راه صحیح د) همه ی موارد
3 – مفهوم ” درک هدف زندگ نمونه سوال دینی دهم با جوابی انسان” چیست؟ 5/0 نمره
4- چرا هریک از ما به دنبال آرامش درونی و رضایت زندگی بوده و از اضطراب و تشویش گریزانیم؟ 1 نمره
5- چرا انسان به  نمونه سوال دینی دهم با جوابدنبال زندگی در جامعه ای است که رواب نمونه سوال دینی دهم با جوابط عادلانه برآن حاکم باشد؟ 75/0 نمره
6- ک دام گزینه از ویژگی های نمونه سوال دینی دهم با جواب جامعه ای است که در آن روابط عادلانه حاکم است ؟
الف) مراعات حق افراد ب) نا برابری بین افراد ج) عدم تعرض به کرامت انسان د) موارد الف و ج
7- چرا کشف راه درست زندگی جامع نیازهای بنیادین زندگی انسان است؟ 2 نمره
8- پاسخ اطمینان بخش ما به نیازهای بنی نمونه سوال دینی دهم با جوابادین باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟ توضیح دهید . 2 نمره
9- عبارت ” اگر در موضوعی اطلاعاتی در اختیار دستگاه تفکر قرار نگیرد ، انسان نمی تواند هیچ نظری بدهد ” گویای کدام ضعف دستگاه اندیشه ما است؟ 5/0 نمره

بیشتر بخوانید  دانلود سریال کره ای قصر خون
نمونه سوال دین و زندگی دهم

درس 2 :

1- پیام آیه زیر را بنویسید: نمونه سوال دینی دهم با جواب
“قال فمن ربکما یا موسی : قال ربناالذی اعطی کل شیی خلقه ثم هدی ” 5/0 نمره
2- عبارت زیر را کامل کنید: نمونه سوال دینی دهم با جواب
خلق .بی هدف .نشانه ی . . . . . و. . . . . است و این ویزگی ها نمی تواند در . . . . . . باشد. 75/0 نمره
3- هدف اصلی خلقت انسان چیست؟ و به وسیله کدام نیروها می تواند به آن هدف هدایت برسد؟ 75/0 نمره
4- مفهوم ” حرکت ا نمونه سوال دینی دهم با جوابنسان اختیاری است ” یعنی چه؟  نمونه سوال دینی دهم با جواب5/0 نمره
5- دو نقش عمده ی عقل در زندگی انسان را بنویسید. 1نمره
6- با توجه به روایتی از امام نمونه سوال دینی دهم با جواب کاظم (ع) انسان دو حجت دارد آن دو را نام ببرید . 5/0 نمره
7- آثار کاربرد و پرورش قدرت تعقل در معارف و حقایق دینی را بنویسید . 5/0 نمره
8- کامل کنید:
بیشتر کژ فهمی ها و انحرافات درطول نمونه سوال دینی دهم با جواب تاریخ برخاسته از عدم استفاده ی . . . . . و به جا از . . . بوده است . 5/0 نمره

سوالات دینی دوم

1-فوت حضرت خدیجه وحضرت ابوطالب چه تا نمونه سوال دینی دهم با جوابثیری در روند تبلیغ دین اسلام گذاشت ؟

جواب)از دست دادن ابوطالب و  نمونه سوال دینی دهم با جوابخدیجه برای پیامبر  سخت ودردناک بود  واز دست دادن  این دو حامی  وپشتیبان فداکار موجب شد که مشرکان  مکه در کارهای تبلیغی وارشادی  پیامبر  بیش از پیش  کارشکنی وتوطئه کنند. نمونه سوال دینی دهم با جواب

2-چرا پیامبر  تصمیم گرفت  برای تبلیغ دین اسلام نمونه سوال دینی دهم با جواب  به شهر طائف برود؟

بیشتر بخوانید  حمله پهبادی ایران به اسرائیل

جواب)وقتی پیامبر  از حمایت  مردم مکه وایمان اوردن انها به اسلام م نمونه سوال دینی دهم با جوابایوس شد  به شهر طائف سفر کرد  ومردم  انجا را به دین اسلام دعوت کرد  به این امید که  انها اسلام را بپذیزند  ودر مقابل  مستکبران  قریش به حمایت  او بر خیزند

3- مشورت یعنی چه ؟ نمونه سوال دینی دهم با جواب

جواب )یعنی با هم اندیشیدن

4-براساس رهن نمونه سوال دینی دهم با جوابمود  امام صادق (ع) با  نمونه سوال دینی دهم با جوابچه کسانی  باید مشورت کرد ؟ چها ر صفت را بیان کنید .

جواب)1-خردمند باشد نمونه سوال دینی دهم با جواب نمونه سوال دینی دهم با جواب2-آگاه وبا اطلاع  باشد 3-با تجربه  وکاردان باشد 4-پرهیز گار وخداترس باشد

5-نتیجه مشورت با افراد صالح وآگاه چیست؟دئو مورد را بیان کنید

جواب)حضرت علی  فرمودند  نمونه سوال دینی دهم با جواب ه ر کس  نمونه سوال دینی دهم با جوابخودرای باشد  ناچار به هلاکت می رسد  وهرکس  در کارها با دیگران  صمیمانه مشورت کند در حقیقت  از گنجینه  عقل  وتجربه آنان استفاده  نموده است .

6-بنا به سخن  پیامبر  چه کسانی  از یک تیر ثواب می برند  ولایق بهشت  می شوند ؟

جواب)1- مسلمانی که تیر را می سازند 2- مسلم نمونه سوال دینی دهم با جوابانی که تیرهای ساخته شده را  به سربازان می رساند 3-سربازی که تیر را در راه خدا به دشمن پرتاب می کند.

7-پیامبر  اکرم (ص)آموزش دو ورزش را توصیه کرده اند  این دو ورزش ک نمونه سوال دینی دهم با جوابدامند ؟

جواب9تیر اندازی و شناکردن نمونه سوال دینی دهم با جواب

8-چرا قران مسلمانان را امت واحده می نامد؟

نمونه سوال دینی دهم با جواب

جواب9زیرا همه انها افریدگار جهان را  نمونه سوال دینی دهم با جواببه یگانگی می پرستند  وپیامبری  رسول اکرم  وجهان اخرت را  قبول دارند  وحضرت محمد آخرین  پیامبر  خدا وقرآن  را کتاب آسمانی   وبرنامه عملی  خود می دانند  همه یک قبله دارند.ویک نمونه سوال دینی دهم با جواب هدف دارند وان اجرای احکام  الی وپیاده  کردن  نظام توحیدی در سراسر جهان است .

بیشتر بخوانید  بیوگرافی پارمیس زند همسر برزو ارجمند

9-چرا مرزهای جغرافیایی نمی تواند  برادری و مسولیت همگانی مسلمانان را محدود کند ؟

جواب)زیرا اسلام  همه مسلم نمونه سوال دینی دهم با جوابانان جهان را د نمونه سوال دینی دهم با جوابر هر کجا باشند  وبا هر زبان که سخن بگویند یک امت می داند ومرزهای چغرافیایی ونژادی  نمی توانند  مسلمانان جهان را  از هم جدا کنند .

10-روابط مسلمانان با یکدیگر چگونه است ؟وخداوند در این مورد چه می فرمایند ؟

جواب)مسلمانان باید در کمال  صم نمونه سوال دینی دهم با جوابیمیت وبرادری با هم نمونه سوال دینی دهم با جواب زندگی کنند  وخداوند  در قرآن می فرماید  مومنان در برابر کافران  سر سختی نشان می دهند  ودر بین  خودشان  بسیار  مهربان ودلسوز هستند .

11-در زمان رسول خدا  رهبری اجتماع نمونه سوال دینی دهم با جواب به عهده چه کسی است ؟ چهار مو نمونه سوال دینی دهم با جوابرد  از کارهایی را که ایشان در سمت  رهبری اجتماع  انجام می دادند بیان کنید .

جواب )در زمان رسول خدا  رهبری اجتماع  بر عهده  خ نمونه سوال دینی دهم با جوابود ایشان بود  نمونه سوال دینی دهم با جواب1- فرمان جهاد  ودفاع صادر می کردند .2-برای سپاهیان  فرمانده تعیین می کردند  وخود فرمانده کل قوا بودند .3- قضاوت وداوری  نیز زیر نظ نمونه سوال دینی دهم با جوابر  ایشان بود 4-تقسیم بیت المال  وغنایم جنگی  بر عهده ایشان بود . نمونه سوال دینی دهم با جواب

12-در زمان غیبت  حضرت مهدی (عج) رهبری  نمونه سوال دینی دهم با جوابو ولایت  جامعه اسلامی  بر عهده کیست ؟  واو باید چه شرایط وصفاتی داشته باشد ؟ نمونه سوال دینی دهم با جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *