سایت بازی انفجار تک بت بدون فیلتر ماه بت آریان بت بت 120 ozabet بری بت ناسا بت مل بت بدون فیلتر برنامه مگاپاری وان ایکس بت بدون فیلتر وین نود

بابا بت

برای ورود به بابا بت بدون فیلتر کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم | فرمول مساحت متوازی الاضلاع چیست ؟ — تمامی فرمول های کلاس پنجم | فرمول های ریاضی پنجم دبستان – کلاس درس – BLOGFA | مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

در مطلب «مساحت متوازی الاضلاع چیست؟  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم— فیلم آموزش ر مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمایگان + حل تمرین و مثال» از مجله فرادرس، مساحت متوازی‌الاضلاع را تعریف کردیم.

فیلم آموزش محاسبه مساحت متوازی الاضلاع ( رایگان) در فرادرس مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم
کلیک کنید

مساحت متوازی‌الاضلاع، اندازه س مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمطح درون ضلع‌های این شک مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمل هندسی است. ناحیه زرد رنگ در تصویر زیر، مساحت یک متوازی‌الاضلاع را نمایش می‌دهد. مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

مساحت متوازی الاضلاع چگونه محاسبه می‌شود؟

مساحت متوازی‌الاضلاع با ضرب اندازه یکی از ضلع‌ها در ارتفاع نظیر آن ضلع محاسبه می‌شود.

فیلم آموزش ریاضی پایه هفتم  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمدر فرادرس
کلیک کنید

به عنوان مثال، اگر اندازه یکی از ضلع‌های متوازی‌الاض مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجملاع برابر 7 و ارتفاع نظیر ضلع برابر 3 باشد، مساحت آن برابر است با:

۲۱ = ۳ × ۷ = مساحت متوازی‌الا مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمضلاع

فرمول مساحت متوازی الاضلاع چیست؟

فرمول مساحت متوازی‌الاضلاع به صورت زیر نوشته می‌شود: مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی‌الاضلاع

منظور از قاعده متوازی‌الاضلاع در فرمول بالا، ضلعی ا ست که ارتفاع آن مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم را داریم. با این وجود، معمولا ضلع پایینی متوازی‌الاضلاع به عنوان قاعده آن معرفی می‌شود.

مثال 1: محاسبه مساحت متوازی الاضلاع با قاعده و ارتفاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

تصویر زیر، یک متوازی‌الاضلاع و اندازه دو ضلع مجاور آن را نمایش مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم می‌دهد. اگر ارتفاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم نظیر طول متوازی‌الاضلاع، برابر ۳ باشد، مساحت آن چقدر خواهد بود؟ مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

بیشتر بخوانید  مرتضی آقا حسینی

متوازی‌الاضلاع بالا، دارای دو ضلع به اندازه‌های 4 و 3/5 است. ضلع بزر مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمگ این متوازی‌الاضلاع، به عنوان طول و ضلع کوچک آن، به عنوان عرض در نظر گرفته می‌شود. به منظور تعیین مساحت، فرمول آن را می‌نویسیم:

ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی‌الاضلاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

مطابق با صورت سوال، ارتفاع نظیر طول متوازی‌الاضلاع را داریم. این اندازه براب مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمر ۳ است. بنابراین، به جای قاعده در فرمول بالا، باید اندازه طول متوازی‌الاضلاع، یعنی 4 را قرار دهیم:

فرمول مساحت متوازی الاضلاع چیست ؟

3 × 4 = مساحت متوازی‌الاضلاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

۱۲ = مساحت متوازی‌الاضلاع

در نتیجه، مساحت متوازی‌الاضلاع برابر 12 واحد سطح اس مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمت. واحد سطح، معمولا به صو مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمرت طول مربع (سانتی‌متر مربع، متر مربع، اینچ مربع و غیره) بیان می‌شود.

فرمول مساحت متوازی الاضلاع به صورت جبری

متوازی‌الاضلاع زیر را در نظر بگیرید. در این متوازی‌الاضلاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم، اندازه قاعده و ارتفاع نظیر را با حروف انگلیسی h و b مشخص کرده‌ایم.

فیلم آموزش محاسبه مساحت متوازی الاضلاع ( رایگان) د مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمر فرادرس مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم
کلیک کنید

فرمول کلامی مساحت م مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمتوازی‌الاضلاع به صورت زیر نوشته می‌شود:

ارتفاع × قاعده = مساحت متوازی‌الاضلاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

به جای قاعده، حرف b و به جای ارتفاع، حرف h را قرار می‌دهیم:

b × h = مساحت متوازی‌الاضلاع مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

در اغلب فرمول‌های ریاضی، از حرف S یا A برای نمایش م مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمساحت استفاده می‌شود.  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمبنابراین، می‌توانیم عبارت جبری فرمول مساحت متوازی‌الاضلاع را به صورت زیر بنویسیم: مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

بیشتر بخوانید  دانلود سریال دلدادگان

فرمول و نحوه محاسبه مساحت انواع ذوزنقه

هدف از نگارش این محتوا آشنایی شما با نحوه محاسبه مساحت انواع ذوزنقه است. اصطلاح  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمذوزنقه (Trapezoid) متشکل از دو کلمه ی ذو و زنقه است که ذو به معنی صاحب و دارنده و زنقه به معنی انحراف می باشد. مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

معنی اصلاح کلی ذوزنقه یعنی دارنده ی انحراف است. داشتن چنین معنی، کاملا واضح اس مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمت. کافی است به شکل هندسی آن نگاه کنید و مشاهده می کنید که فقط دو ضلع ذوزنقه، موازی هستند و دو ضلع دیگر دارای انحراف می باشند. مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

حال اگر تمایل دارید نحوه محاسبه ی این شکل هندسی را بیاموزید می توانید با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید

نحوه محاسبه مساحت انواع ذوزنقه با ارتفاع و قاعده مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

برای آنکه با محاسبه مساحت انواع ذوزنقه آشنا شوید ابتدا باید چند اصطلاح مهم این  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمشکل هندسی را بشناسید. به همین منظور ما تصویر زیر تهیه نموده ایم. اصطلاحات مهم شکل ذوزنق

به این شکل توجه کنید. برای اینکه بتوانید مساحت انواع ذوزنقه را به دست آورید در اولین گام باید مق مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمدار ارتفاع و پایه یا همان قاعده های ذوزنقه را مشخص کنید. عموما در فرمول محاسبه مساحت انواع ذوزنقه، ارتفاع را با h، قاعده یا پایه ی کوچک را با b و پایه یا قاعده ی بزرگ را با a نشان می دهند. مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

البته شما می توانید از هر نماد دیگری برای مشخص کردن این پارامترها است مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمفاده کنید ولی در اغلب مواقع از این حروف انگلیسی استفاده می شود. با توجه به این پارامترها و نماد می توان گفت که مساحت ذوزنقه دارای یک فرمول کلی است که به شرح زیر می باشد: مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

بیشتر بخوانید  امپراطور اشک ها قسمت هفتم
مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

اگر بخواهیم به زبان گفتاری مساحت ذوزنقه را بیان کنیم مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم باید بگوییم مساحت ذوزنقه برابر است با مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع، تقسیم بر دو.

لازم به ذکر است بدانید در نحوه محاسبه انواع ذوزنقه ها به ساق ه مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجما و مقدار آن ها احتیاجی نیست به همین دلیل آن ها را نام گذاری نکرده ایم. البته در بسیاری از مواقع، صورت سوال به گونه ای طراحی می شود که در آن، مقدار  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمساق ها و قاعده ها داده می شود و از شما مقدار مساحت ذوزنقه را می خواهند. در این صورت، نحوه محاسبه ی مساحت انواع ذوزنقه تغییر می کند.

به همین دلیل ما حالت های زیر را بررسی نموده ایم تا شما در چنین مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم مواقعی دچار مشکل نشوید.

محاسبه مساحت انواع ذوزنقه در زمان داشتن مقدار ارتفاع و قاعده ها

محاسبه مساحت انواع ذوزنقه در زمان داشتن مقدار ارتفاع و قاعده ها

برای اینکه راحت تر مباحث بالا را متوجه شوید، ما در این قسمت یک مث مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمال ساده بیان می کنیم. همان  مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجمطور که اشاره نمودیم به طور کلی، مساحت ذوزنقه یعنی یک دوم مجموع دو قاعده ضرب در ارتفاع. حال به مثال زیر توجه کنید مساحت متوازی الاضلاع کلاس پنجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *